De volgende hub in je loopbaan

De afdeling Asset Management (ASM) is de regisseur die kijkt naar de gebruikerbehoefte, de gewenste kwaliteit en de bijbehorende risico’s van al onze procesgerelateerde assets en diensten. Hierbij staan de klant en het resultaat altijd centraal.

Onze afdelingen

 • Strategy & Business Control
  Wij ondersteunen, optimaliseren en bewaken de koers van ASM en de realisatie van haar doelen, met o.a. onze kennis en mening.
 • Safety & Compliance
  Wij scheppen de randvoorwaarden, die ervoor zorgen dat de assets op de luchthaven veilig zijn en veilig gebruikt worden.
 • Digital, Data & Analytics
  Wij zorgen ervoor dat cruciale data en informative beschikbaar is voor nieuwe, voorspellende en innovatieve oplossingen.
 • Development
  Wij zijn regisseur, expert en aanjager van de assetontwikkeling en vernieuwing van een toekomstbestendig en duurzaam Schiphol.
 • Asset Continuity
  Wij zijn verantwoordelijk voor het nakomen  van afspraken met asset-gebruikers over de prestatienormen van onze assets en diensten.