PRIVACYSTATEMENT WERKENBIJ

1. Inleiding

Schiphol Nederland B.V. (‘Schiphol’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Schiphol wil via dit Privacystatement transparant zijn over hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die zij ontvangt als jij solliciteert via de website https://www.werkenbijschiphol.nl of anderszins gebruikmaakt van de diensten die via die website worden aangeboden.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Via de website werkenbijschiphol.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Sollicitatiegegevens: Als jij als bezoeker van onze website https://werkenbijschiphol.nl (“Werken bij Schiphol”) gegevens achterlaat, doe jij dat omdat jij graag wilt solliciteren voor een vacature bij Schiphol. Dit doe jij door online een formulier in te vullen waarin om de volgende gegevens voor de afhandeling van jouw sollicitatie of stage wordt gevraagd: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, CV en motivatie. Jij kunt daarbij ook gelijk jouw CV en motivatie uploaden. Voor de meeste functies binnen Schiphol is vereist dat een Verklaring Geen Bezwaar wordt afgegeven.
 • Jobalert: Via de website werkenbijschiphol.nl kun jij aangeven een Jobalert te willen ontvangen. Indien jij een Jobalert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en jouw eventuele zoekcriteria. Voor het instellen van een Jobalert verwerken wij de volgende gegevens: e-mailadres, jouw zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Jobalert te ontvangen.
 • Websitegegevens: De webserver van Schiphol verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Jouw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden.

3. Waarom verwerken wij jouw gegevens?

 • Sollicitatiegegevens: Schiphol gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten voor werving- en selectiedoeleinden. Wij hebben daarom een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.
 • Jobalert: Schiphol gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om jou een jobalert toe te sturen. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.
 • Websitegegevens: Schiphol gebruikt IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

4. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

 • Sollicitatiegegevens: Schiphol verwijdert jouw gegevens één maand na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Indien jij tijdens het aanmeldproces toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde button op Werken bij Schiphol), bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen wij jouw gegevens verwijderen.
 • Jobalert: Wij verwijderen jouw gegevens zodra jij hebt aangegeven geen jobalerts meer te willen ontvangen.
 • Websitegegevens: Websitegegevens verwijderen wij zodra jouw bezoek aan de website is beëindigd.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

Het is mogelijk om met Schiphol gegevens uit te wisselen via social media, waaronder via Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Hierbij attenderen wij jou graag op het volgende:

 • Voor het registreren van gebruikers en versturen van boodschappen worden (account)gegevens uitsluitend via de diensten van Facebook, WhatsApp en Twitter verwerkt. De (account)gegevens worden door Schiphol niet opgeslagen of verder verwerkt.
 • Indien jij als bezoeker ervoor kiest om te reageren (te solliciteren) via een LinkedIn account, dan worden via LinkedIn jouw gegevens opgehaald en verwerkt in het sollicitatieformulier.

Voor het overige worden jouw gegevens niet gedeeld met derden.

6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Schiphol verwerkt persoonsgegevens zoveel als mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Schiphol een verwerker inschakelt die IT-diensten levert vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten en India, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Schiphol zal dat uitsluitend doen op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7. Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Schiphol over jou verwerkt. Als wij die gegevens niet direct van jou ontvangen hebben, dan heb jij het recht te weten uit welke bron ze afkomstig zijn, en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Jij kan ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik daarvan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als jij deze toestemming weer intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat wij jouw verzoek weigeren.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun jij vragen de verwerking te beperken.

Ook kun jij ons vragen om jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Schiphol. Dit kan in de eerste plaats als jij het er niet mee eens bent dat Schiphol jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als jij bezwaar maakt, zullen wij in beginsel de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stoppen of beperken. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij de verwerking definitief stoppen of beperken.

Jouw verzoek en onze reactie

Heb jij een vraag, een verzoek, of wil jij bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze DPO via dpo@schiphol.nl. Wij streven ernaar om op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jouw vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs>.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij jou vragen om jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

8. Van wie is dit privacystatement en hoe kun jij ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacystatement is van Schiphol Nederland B.V. De contactgegevens van Schiphol zijn:

Schiphol Nederland B.V.
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Contact opnemen met onze DPO?

Schiphol heeft een Data Protection Officer (DPO) voor al jouw privacy-gerelateerde vragen. De DPO geeft ons ook advies en houdt toezicht op de naleving van de privacy wet- en regelgeving door Schiphol.

Heb jij vragen of verzoeken met betrekking tot jouw gegevens? Dan kun jij een email sturen naar de DPO via dpo@schiphol.nl of een brief sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Geef bij jouw verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aan ons door.

9. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun jij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens [link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons].

10. Waar vind jij de laatste versie van dit privacystatement?                     

Indien nodig, updaten wij dit privacystatement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. 

Deze versie is van mei 2020.