Waarom dit Privacy Statement “Werken bij Schiphol”?

Royal Schiphol Group (“Schiphol”) wil door middel van dit Privacy Statement “Werken bij Schiphol” transparant zijn over hoe Schiphol, als verwerkersverantwoordelijke, omgaat met jouw persoonsgegevens die Schiphol via de website https://www.werkenbijschiphol.nl over jou verwerkt. Dit Privacy Statement “Werken bij Schiphol” geeft informatie over jouw persoonsgegevens die verwerkt worden als je via deze website gegevens achterlaat voor het solliciteren op een vacature of een stage bij Schiphol. Daarnaast kun je je CV en motivatie uploaden.
Het algemene privacy statement van Schiphol (te vinden op https://www.schiphol.nl/nl/privacy-policy/) is niet van toepassing op deze specifieke website van Schiphol.

Welke gegevens worden verwerkt en waarom

Als je als bezoeker van onze website https://werkenbijschiphol.nl (“Werken bij Schiphol”) gegevens achterlaat, doe je dat omdat je graag wil solliciteren voor een vacature of stage bij Schiphol. Dit doe je door online een formulier in te vullen waarin om de volgende gegevens voor de afhandeling van je sollicitatie of stage worden gevraagd: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, CV en motivatie. Je kunt daarbij ook gelijk je CV en motivatie uploaden. Indien je een Job alert wilt ontvangen van vacatures in jouw interessegebieden, bewaren wij jouw e-mailadres en je eventuele zoekcriteria. Voor het instellen van een Job alert verwerken wij de volgende gegevens: e-mailadres, jouw zoekcriteria en de gekozen frequentie om de Job alert te ontvangen.

Op basis van de door jou ingevulde gegevens kan Schiphol een beoordeling maken of je in aanmerking komt voor een volgende stap in de sollicitatieprocedure. Schiphol gebruikt de persoonsgegevens van sollicitanten uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Schiphol zal, behoudens in de gevallen waarin de wet daartoe verplicht, deze gegevens niet zonder toestemming van de sollicitant verstrekken aan andere personen of instanties buiten Schiphol.

Minimaal 16 jaar

Vanaf 16 jaar mag je zelf gegevens achterlaten via de Werken bij Schiphol. Ben je jonger dan 16 jaar dan verzoeken we je alleen dan gebruik te maken van Werken bij Schiphol als je ouders of verzorgers namens jou je gegevens invullen en achterlaten.

Hoe lang worden je gegevens bewaard

De gegevens (en daarmee bedoelen we de gegevens die je hebt ingevuld via het online formulier op Werken bij Schiphol, alsmede de eventueel door jou geüploade CV en motivatie) worden door Schiphol net zo lang bewaard als wettelijk toegestaan.

Schiphol verwijdert je gegevens één maand na het sluiten van de sollicitatieprocedure. Indien je toestemming hebt gegeven (door middel van de daarvoor bestemde button op Werken bij Schiphol tijdens het aanmeldproces bewaren we je gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Daarna zullen we je gegevens verwijderen.

Inrichting website Werken bij Schiphol

Op de website “Werken bij Schiphol” worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s of vacatures, bijgehouden zonder dat daarbij bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Schiphol haar dienstverlening via de website aan jou verder optimaliseren. Ook maakt Schiphol gebruik van Cookies (over cookies later meer).

De webserver van Schiphol verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Jouw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk jouw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.

Ontvangers van je gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen jouw persoonsgegevens in het kader van “Werken bij Schiphol” verwerken en ontvangen:

 • degenen binnen Schiphol die betrokken zijn bij de werving & selectie van nieuwe medewerkers en stagiaires, dit zijn niet alleen medewerkers van HR, maar ook de direct betrokken medewerkers van specifieke sollicitaties en stages;
 • (Sub)verwerkers die door Schiphol worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens uit te voeren.
 • overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

Diensten van derde partijen – social media

Om actief met te kunnen communiceren, via bestaande social media platformen, wordt gebruikt gemaakt van de diensten van Facebook, LinkedIn en WhatsApp. Hierbij attenderen wij je graag op het volgende:

 • Voor het registreren van gebruikers en versturen van boodschappen worden (account)gegevens uitsluitend via de diensten van Facebook, WhatsApp en Twitter verwerkt. De (account)gegevens worden door Schiphol niet opgeslagen of verder verwerkt.
 • Indien je als bezoeker er voor kiest om te reageren (te solliciteren) via een LinkedIn account, dan worden via LinkedIn je gegevens opgehaald en verwerkt in het sollicitatieformulier.

Cookies

Tijdens het bezoek aan de website “Werken bij Schiphol” worden cookies aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen en door de systemen van derden. Een cookie is een compact stukje informatie dat op jouw computer wordt opgeslagen. Schiphol gebruikt een aantal cookies, met verschillende eigenschappen.

Soorten cookies op werkenbijschiphol.nl

 1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoef je niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
 2. Monitoring of analytische cookies kunnen het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en kunnen onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we je als (potentiële) bezoeker nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics en Digital Analytics.Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie via onze site. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet je complete IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:
  • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
  • In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen;
  • De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
  • We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
  • Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
  • Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden (behalve met sub-verwerkers).
 3. Marketing of interesse cookies slaan je interesses op zodat je op en buiten onze website berichten kunt ontvangen die in het verlengde liggen van je interesses naar aanleiding van je bezoek aan de website Werken bij Schiphol.
 4. Social Media Cookies kunnen gegevens verzamelen over de activiteiten van gebruikers. Dit maakt het onder andere mogelijk om fragmenten van sociale platforms te bekijken, inhoud van onze website te delen met je vrienden en te reageren op berichten van andere gebruikers. Sommige social media cookies die geplaatst worden, kunnen door sociale medianetwerken ingezet worden om jouw internetgedrag te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hier heeft Schiphol geen invloed op.Voor meer informatie over de manier waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je door naar het privacy beleid van deze derden. De meest voorkomende zijn bijvoorbeeld:

Hier vind je een overzicht van de cookies (per categorie) die via deze website worden gebruikt.

Kun je cookies weigeren of verwijderen?

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Je kunt je browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Wanneer je cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van de website Werken bij Schiphol.

Wil je cookies uitschakelen? Ga bijvoorbeeld naar de website https://www.browserchecker.nl waar je eenvoudig cookies kunt verwijderen voor diverse webbrowsers (zoals Firefox, Internet Explorer of Chrome). Of volg de handleiding van de diverse webbrowsers op hun instellingenpagina.

Als je niet wilt dat adverteerders je online gedrag analyseren, dan kun je dat aangeven op de website van Your Online Choices.

Beschermen en bewaren van jouw gegevens

Schiphol doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Alle medewerkers van Schiphol die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en dat geldt ook voor de medewerkers die zich bezighouden met Werken bij Schiphol. Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten Schiphol indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst Werken bij Schiphol. Met partijen waarmee Schiphol samenwerkt en die (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Schiphol in een zogenaamde verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de AVG in acht nemen.

Als ondanks de genoemde maatregelen sprake is van een datalek, dan handelen we dat natuurlijk conform de regels af. Als je zelf het idee hebt dat er sprake is van een datalek, of als je vermoedt dat dit zo is, dan vragen we je dit zo snel mogelijk te melden via dpo@schiphol.nl.

Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Indien je wilt weten welke gegevens Schiphol van je heeft verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, je je persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kun je om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens verzoeken. Ook heb je de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kun je doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@schiphol.nl of naar dpo@schiphol.nl. Indien je een klacht wilt indienen over hoe Schiphol met jouw persoonsgegevens omgaat of over hoe Schiphol een verzoek van je heeft behandeld, kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Schiphol streeft ernaar om in principe geen persoonsgegevens te (laten) verwerken naar landen buiten de EU. In voorkomende gevallen zorgt Schiphol ervoor dat dit conform wettelijke voorschriften gebeurt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de EU model contractvoorwaarden.

Overige vragen & contact

Voor meer informatie over het Privacy Statement “Werken bij Schiphol” en/of eventueel over het algemene privacy beleid van Schiphol verwijzen wij je naar https://www.schiphol.nl/nl/privacy-policy/ of kan je contact opnemen met het privacy team van Schiphol via privacy@schiphol.nl en dpo@schiphol.nl.

Verwerkersverantwoordelijke:

Royal Schiphol Group
Postadres:
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol
Nederland

Bezoekadres:
Schipholgebouw
Evert van de Beekstraat 202
1118 CP Schiphol
Nederland

KvK inschrijving: 34029174

Wijzigingen

Schiphol behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit Privacy Statement “Werken bij Schiphol” aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Schiphol gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is. De meest recente versie van het Privacy Statement “Werken bij Schiphol” kan je altijd vinden op onze website, en we raden je aan deze regelmatig te controleren.

Deze versie is opgesteld op 11 december 2018.